Cultuuropbouwwerk

Opbouwwerk gericht op het zichtbaar maken en uitbreiden van het aanbod van kunst en cultuur in de wijk. De mogelijkheden op dit gebied zijn zeer divers, denk hierbij aan theater, ballet, dans, rap, poëzie, zang, fotografie, film, schilderen, tekenen, beeldhouwen, moderne media, enzovoort. We starten met een basisaanbod, het uiteindelijk streven is om een groter structureel aanbod te creëren en het bestaande aanbod beter zichtbaar te maken.

Sommige wijken kennen een grote populatie aan jeugd en jongeren. Meestal is in de wijk zelf weinig cultureel aanbod. Je kan echter op een inspirerende en onderscheidende manier kunst en cultuur onder de aandacht gaan brengen: Opbouwwerk als culturele activiteit.

De opdracht om meer aanbod in beeld te brengen en dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd op cultureel gebied. Natuurlijk kan je niet alles bieden, een selectie zal gemaakt worden op basis van de behoefte die je gaat peilen.

Culturele expressie wordt vaak onderbelicht, de aanwezige mogelijkheden worden onderschat. De vaardigheden zijn vaak een onbekend terrein. Vooral de jonge kinderen (leeftijd van 4 tot 12 jaar) moeten de gelegenheid krijgen om op deze manier met cultuur in contact te komen. Door een cultureel aanbod kunnen ze zich hierop oriënteren en ontwikkelen. En door de aanpak worden de competenties vergroot en biedt het vervolgstappen naar meerdere mogelijkheden.

Daarnaast willen we een brug slaan tussen de jeugd en de lokale culturele instellingen. Hiermee stimuleren we niet alleen de culturele maar ook de sociale ontwikkeling van de jeugd. Het aanbod wordt veelomvattend en omvat bijvoorbeeld workshops die geleid worden door professionals uit verschillende disciplines. Jonge kinderen krijgen op deze manier de gelegenheid om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen hiermee hun (sociale) competenties. Dat worden de verantwoordelijke en creatieve burgers van de toekomst. Een creatieve wijk is een in- en extern gewilde wijk. In die zin zal een cultureel rijke wijk tezelfdertijd haar imago oppoetsen.