ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel alsĀ sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. De onderneming neemt actie om de ANBI status te verwerven.

 

Statuten stichting 1 wereld