Projectbeschrijving Kinderboekenfestijn 13 oktober 2019

 

Het project

Het project Kinderboekenfestijn is een laagdrempelig familie evenement op het gebied van kinderliteratuur en kindercultuur. Voorheen heette het de Kinderboekenmarkt en het maakt nu onder de naam Kinderboekenfestijn en een nieuwe stichting een doorstart. Het thema van dit jaar van de landelijke Kinderboekenweek (georganiseerd door het CPNB) is ‘Vervoersmiddelen’. Terugziend op de afgelopen jaren zijn de veranderende thema’s in de kinderliteratuur en de veranderingen in het gebruik van de taal en tekst goed te volgen. De jonge bezoekertjes op de Kinderboekenmarkt groeiden mee en zij vonden steeds boeken die bij hun leeftijd pasten. En velen kwamen later opnieuw met hun kinderen! Voor grootouders was (en is) het Kinderboekenfestijn een goede aanleiding om samen met de kleinkinderen op stap te gaan. Bekend en aankomend talent onder schrijvers en illustratoren vond een podium en de kinderen zien en spreken hen graag.

 

Bij de generaties ouders en grootouders die in de afgelopen jaren de Kinderboekenmarkt bezochten is ook de veranderende samenstelling van de bevolking van Den Haag goed te zien. Uit vele windstreken kwamen mensen naar Den Haag en naar de Kinderboekenmarkt. We informeren over de Nederlandse kinderboeken, hun auteurs en illustratoren en wisselen kinderliteratuur uit in de paviljoenen uit verschillende taalgebieden. Ook organisaties zoals de Bibliotheek, (Haagse) musea en Kinderopvang nemen deel. Naast families komen veel bezoekers die werkzaam zijn in het onderwijs hun licht opsteken.

 

Het Kinderboekenfestijn is gratis toegankelijk en een landelijk bekend jaarlijks publieksevenement rond kinderliteratuur en kindercultuur voor kinderen van alle leeftijden (van peuter tot en met jong volwassene) en hun familie. Sinds jaar en dag vormde de Kinderboekenmarkt de Haagse afsluiting van de landelijke Kinderboekenweek. Het Kinderboekenfestijn zal plaatsvinden op zondag 13 oktober, zoals vroeger in het Atrium van het Haagse stadhuis aan het Spui 70.

CPB: Nederlanders lezen minder

Nederlanders lezen fors minder in hun vrije tijd dan tien jaar geleden, blijkt uit het rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland. Tussen 2006 en 2016 was de daling in lezers het sterkst onder jongvolwassenen (van 87% naar 49%) en onder tieners (van 65% naar 40%). Tussen 2006 en 2011 daalde het aandeel lezers onder laag- en middelbaar opgeleiden, maar niet onder hoogopgeleiden. In 2019 geldt dan ook: hoe hoger het opleidingsniveau, des te hoger het aandeel lezers.

 

 

 

Lezen is nodig om mee te komen in de samenleving

De daling in lezers is een zorgelijke ontwikkeling. Merel Heimens Visser, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, licht toe: “Lezen is essentieel voor je taalontwikkeling. Hoe meer je leest, hoe beter je er in wordt. Als je niet goed kunt lezen, is het heel moeilijk om nog mee te doen in de samenleving. Een recept lezen, je geldzaken regelen, met het openbaar vervoer reizen of de dokter begrijpen: overal heb je taal voor nodig.”

Om het tij te keren moet je investeren in taal en leesbevordering: van de voorschool tot de universiteit. Daarnaast is het voor volwassenen van belang dat ze een leven lang kunnen leren. Wachtlijsten voor taalcursussen moeten opgelost worden. Iedereen moet dicht in de buurt alsnog kunnen leren lezen en schrijven. Er is structurele aandacht nodig voor taal: thuis, op school, bij bedrijven en in gemeentes (Bron: Stichting Lezen & schrijven).

 

Doel

Doel van het Kinderboekenfestijn is een brede invulling te geven aan het programma om de diversiteit in de Nederlandse kinderliteratuur aan bod te laten komen. Beginnende lezers, boekenverslinders, voorlezers, voor elke leeftijd is literatuur te vinden in de verzameling van boek- en leesorganisaties en kinderen krijgen de gelegenheid in hun interesse voor boeken door te groeien. Zowel fictie als non fictie komen aan bod. Kinderen kunnen schrijvers gemakkelijk aanspreken en illustratoren laten zien hoe je je fantasie beeldend om kunt zetten. De hele dag kunnen kinderen aan activiteiten deelnemen, illustratoren aan het werk zien en optredens van auteurs bijwonen. De Haagse Stadstroubadour gaat als karikatuurtekenaar helemaal los. Schrijvers lezen voor uit eigen werk. Theater Kaboem! is er met een voorstelling voor de kleintjes. Muziek- en dans optredens door kinderen zelf wisselen de boekprogramma’s af.

 

We zien een verschuiving  in de deelnemende organisaties. De voorheen grote uitgeverijen zijn opgedeeld en kleinere initiatieven (geholpen door de ontwikkelingen op het internet) profileren zich. Kwamen auteurs en illustratoren voorheen met hun uitgevers mee, nu doen ze ook mee onder hun eigen naam en dit genereert in de hele manifestatie een nieuwe dynamiek. Door de jaren heen heeft veel jong talent zich aangediend.

 

Bezoekersaantallen 

Wij verwachten, op basis van de ervaring van 2016, ongeveer 3000 bezoekers en een verdere uitbreiding van dit aantal gedurende de dag. Dit jaar is de indeling van het gebouw verder aangepast aan een groter aantal bezoekers.

 

Terug naar het Atrium

Gezinnen uit de uitgestrekte woonwijken rond ZUID57 hebben in 2016 in groten getale de Kinderboekenmarkt bezocht. Toch hebben we ervoor gekozen om terug te keren naar het Atrium van het Haagse stadhuis. Deze locatie wordt stedelijk toch meer gezien als de huiskamer van de stad, heeft statuur en is ook voor de oude wijken goed bereikbaar. Met name de gezochte en gevonden samenwerking met Clubhuis de Mussen maakt dat deze locatie veruit de voorkeur geniet.

 

Clubhuis de Mussen

Dit oude en gerenommeerde clubhuis in de Schilderswijk timmert erg aan de weg. In het pand staan minibiebs waar kinderen gratis boeken uit kunnen pakken. Er is een talentenschool die talent alle ruimte biedt. De kinderkunstschool van dit clubhuis heeft een nauwe samenwerking met het Mauritshuis. Toen we hen benaderden voor een samenwerking met de Kinderboekenmarkt 2018 reageerden ze zonder aarzeling positief. Deze editie krijgt dus een talentenpodium en een kinderkunstworkshop verzorgd door Clubhuis de Mussen.

 

Lezen is een feest

De kern van de kinderboekenmarkt blijft in ieder geval overeind: De ontmoeting van kinderen met hun favoriete schrijvers en illustratoren. Wat we als organisatie tot uitdrukking willen brengen is dat lezen een feest is. De hoofdpersoon neemt je mee op avontuur. In het Atrium moeten deze dag dus veel feestelijke dingen te beleven zijn, muziek, zang en dans, maar ook theater (de kindertheatergroep Kaboem! besteedt speciaal aandacht aan het thema Vervoersmiddelen) en er is bijvoorbeeld een tekenaar die karikaturen van kinderen tekent en aan hen meegeeft.

 

PR-activiteiten in Den Haag en omstreken

Het Kinderboekenfestijn werkt aan een goede naam en is binnenkort te vinden op het internet. Naarmate de datum van de markt naderbij komt wordt meer van het programma (een groeimodus) bekend en via de socialmedia en nieuwsbrieven bekend gemaakt. Directe zichtbaarheid is altijd nodig en hierin voorziet flyerpromotie, o.a. in bibliotheken, scholen en culturele instellingen. Ook de aankleding van het Atrium krijgt volop aandacht. Dit jaar zijn er twee in- en uitgangen, noodzakelijk voor een goede en veilige doorstroom van de bezoekers.

 

De organisatie informeert het publiek al vroeg door middel van

. nieuwsbrieven; aanmeldingen hiervoor komen reeds binnen.

. regelmatige aanvulling van het programma.

. aankondigingen en artikelen in landelijke tijdschriften en radio en tv-kanalen, (Haagse) kranten en buurtkranten (free publicity).

. onze social mediakanalen Twitter (@Kinderboekenfestijn) en Facebook (Kinderboekenfestijn).

Bij de organisatie zijn vier professionals betrokken en wij zijn blij het Kinderboekenfestijn op deze locatie verder inhoud te kunnen geven aan een gevarieerd publiek.

 

Contactpersoon: Marko Fehres

Organisatieadvies  en mede samenstelling programma: Jacqueline Meijer (stichting Atrium), Stefan Wolters (kinderboekhandel Alice in Wonderland), Astrid Oosterhof (Kinderboekenmuseum), Marko Fehres (Stichting 1 wereld)

Bedrijfshulpverlening en begeleiding inrichting locatie: Leen van der Ree A.L. Medical Totaal Services

De penningmeester van het bestuur ondersteunt de financiële afwikkeling.

 

Vrijwilligers worden ingezet voor voorbereidende werkzaamheden, zoals: de contacten met scholen, postverzorging, coördinatie vrijwilligers, verspreiding flyers, en het inrichten van de locatie.

Tijdens het festijn helpen zij bij de ontvangst en regulering van de bezoekers.

Een vast groepje vrijwilligers verzorgt verder de Meet&Greet (broodje met koffie) tussen de middag voor de medewerkers van de deelnemende organisaties.

We gaan vrijwilligers werven via Den Haag Doet.